Lizing vozil

LIZING OSEBNIH VOZIL

Življenja brez osebnega avtomobila si verjetno ne znate več predstavljati. Potrebujete nov avto, pa je za njegov nakup treba seči globoko v žep? Lizing je prava rešitev za vas! Je hiter in preprost način, da z ugodnimi pogoji financiranja pridete do
katere koli znamke ali modela avtomobila  po vaši izbiri.

Lizing je prilagojen vam

Glede na vrsto vozila, ročnost odplačevanja in višino pologa, bomo skupaj določili obrok, ki bo prilagojen vašim željam in finančnim potrebam ter zmožnostim.

LIZING TOVORNIH IN KOMERCIALNIH VOZIL

Za mnoge podjetnike je nakup komercialnih vozil osnova za opravljanje poslovne dejavnosti. Brez tovornih in drugih komercialnih vozil preprosto ne gre. Preverite ugodne pogoje financiranja za nova ali rabljena komercialna vozila!

Fleksibilna oblika financiranja

To je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, ki upošteva vaše poslovne želje, potrebe in finančne zmožnosti. Postopek sklenitve je pregleden, hiter in preprost.

AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Izkoristite prednosti avtomobilskih zavarovanj prek SKB Leasinga. Smiselno pa je biti pripravljen
na vse – od škode, ki se lahko zgodi na parkirišču, do najrazličnejših posledic prometnih nezgod in kraje.

Izbirate lahko med celo vrsto zavarovanj avtomobilskega
kaska in drugih vrst avtomobilskih zavarovanj:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je osnovno zavarovanje, ki ga po Zakonu o obveznih zavarovanjih mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) krije pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb pretrpite kot voznik, če nesrečo povzročite sami. 
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska krije večino škode, do katere neodvisno od voznikove volje na vozilu pride med vožnjo ali v mirovanju. 
 • Poleg polnega zavarovanja avtomobilskega kaska vam ponujamo tudi možnost delnega avtomobilskega kaska – zavarovanja proti določenim tveganjem, ki jim je vaše vozilo bolj izpostavljeno. 


Odločite se še za:

 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov;
 • zavarovanje avtomobilske asistence; 
 • zavarovanje pravne zaščite; 
 • odkup prve škode.

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnicami

Zavarovalnica Triglav d.d.

(avtomobilsko zavarovanje in
zavarovanje opreme v zakupu)

Zavarovalnica Sava d.d.

(avtomobilsko zavarovanje in
zavarovanje opreme v zakupu)

Allianz Slovenija, podružnica

(avtomobilsko zavarovanje)

Zahtevana dokumentacija

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING SELECT d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo vozila (leto izdelave, številka šasije, dobavni rok in plačilni pogoji...);
 • Izpolnjena vloga za odobritev financiranja;
 • Kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe za podpis pogodbe o financiranjuKopija kartona deponiranih podpisov;
 • Bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji 2 leti poslovanja (v primeru, da je podjetje zavezano k reviziji, tudi revizijsko poročilo);
 • Izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe;
 • Podatke o dejanskih lastnikih, skladno z določili 41.člena, v povezavi z 42.členom ZPPDFT-1 (na izrecno zahtevo).

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING SELECT d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo vozila (leto izdelave, številka šasije, dobavni rok in plačilni pogoji...);
 • Izpolnjena vloga za odobritev financiranja;
 • Bančni izpis o prometu na TRR oz. poslovnem računu za zadnjih 12 mesecev;
 • Kopijo osebnega dokumenta nosilca dejavnostiKopija kartona deponiranih podpisov;
 • Izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe);
 • Bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji 2 leti poslovanja.

 • Predračun dobavitelja, naslovljen na SKB LEASING SELECT d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s specifikacijo vozila (leto izdelave, številka šasije, dobavni rok in plačilni pogoji...);
 • Izpolnjena vloga za odobritev financiranja;
 • Kopija osebnega dokumenta in davčna številka;          
 • Izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe);
 • Potrdilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece (kopija plačilnih list, bančni izpiski, potrdilo delodajalca ali ZPIZ).

 • Kopija odločbe o statusu kmeta ALI potrdilo o subvenciji;
 • Bančni izpis o prometu na TRR oz. oslovnem računu za zadnjih 12 mesecev;
 • Kopija obvestila o katastrskem dohodku ALI kopije potrdil o prihodkih od prodaje kmetijskih proizvodov ALI ZK izpisek.