O SKB Leasing Selectu

SKB LEASING SELECT je ekskluzivni nosilec znamke Peugeot Financiranje, Citroën Financiranje in DS Financiranje za Slovenijo. Poslovanje podjetja temelji na dolgoročnem sodelovanju s strankami in medsebojnem zaupanju. S takšnim poslanstvom je neločljivo povezana storitev finančnega svetovanja, ki omogoča, da se lahko stranke v zanje najprimernejšem trenutku odločijo za nakup vozila ter si zanj priskrbijo tudi najustreznejši način financiranja.

         

 

SKB LEASING SELECT vam ponuja različne finančne produkte, ki omogočajo enostaven nakup novega ali rabljenega vozila.

Podatki podjetja

Naziv SKB Leasing Select d.o.o.
Naslov Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Telefon +386 1 300 5096
E-naslov select-info@skb-leasing.si
Identifikacijska številka za DDV 63452359
Matična številka SKB Leasing Select d.o.o. 2366878
IBAN SI56 0400 0028 0768 769
SI56 0400 0028 0735 207 
Sodišče, pri katerem je družba SKB Leasing d.o.o. vpisana Okrožno sodišče v Ljubljani
Številka registrskega vpisa 14909500
Znesek osnovnega kapitala 5.000.000,00 EUR

Vodstvo podjetja

Don Schoeffmann
Direktor SKB Leasinga

Monika Jenko
Namestnica direktorja SKB Leasing

PODPORA STRANKAM  
Splošne informacije
(pregled plačil in odprtih terjatev, izterjava, zaključki pogodb)
select-info@skb-leasing.si
Reševanje škodnih primerov select-skode@skb-leasing.si
Dostava dokazil o registraciji in zavarovanosti vozil select-registracije@skb-leasing.si

 

SKLEPANJE ZAVAROVANJ  
Aleš Gumilar
Vodja oddelka za zavarovanja
ales.gumilar@skb-leasing.si
Alenka Verhovec
Sklepanje zavarovanj
alenka.verhovec@skb-leasing.si
Katarina Gorišek
Sklepanje zavarovanj
katarina.gorisek@skb-leasing.si

 

TRŽENJE  
Mojca Štravs
Vodja službe za trženje

Mojca.Stravs@skb-leasing.si

 

 

PRODAJA  
Manca Sikošek
Vodja prodaje
manca.sikosek@skb-leasing.si
Anja Mustar
Strokovni sodelavec na terenu za Peugeot Financiranje
anja.mustar@skb-leasing.si
Simona Miholič
Strokovni sodelavec na terenu za Citroën Financiranje
simona.miholic@skb-leasing.si
Borut Soklič
Strokovni sodelavec na terenu za Citroën Financiranje
borut.soklic@skb-leasing.si

Skladnost poslovanja 

Skladnost poslovanja vključuje načrtovanje in izvajanje postopkov, povezanih z delovanjem podjetja, ki zagotavljajo, da to posluje skladno z zakonom in predpisi. Hkrati ureja tudi ravnanja zaposlenih ter postopke za preprečevanje in odkrivanje morebitnih kršitev.

Programi in politike skladnosti poslovanja pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja in njegove rezultate ter zmanjšujejo možnost za nastanek škode.

 

 

Etični kodeks in Protikorupcijska politika

 

  

Poročanje nepravilnosti

 

 

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)